+38543 622 092

O projektu

Naziv projekta:

Energetska obnova Dječjeg vrtića „Bjelovar“, Bjelovar

Ugovor KK.04.2.1.02.0126

Kratki opis projekta

Grad Bjelovar je 5. rujna 2016. godine u Zagrebu potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ugovor KK.04.2.1.02.0126 potpisan je za projekt „Energetska obnova Dječjeg vrtića „Bjelovar“, Bjelovar za zgradu Dječjeg vrtića Bjelovar na adresi A. Stepinca, u okviru natječaja 4c1.2. Pilot projekt Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja. Projekt energetske obnove Dječjeg vrtića Bjelovar sastoji se od rekonstrukcije krovišta, izolacije vanjskog zida, zamjene vanjske stolarije, ugradnje plinskog kondenzacijskog kotla, ugradnje solarnih toplinskih kolektora, termostatskih radijatorskih ventila i zamjene postojeće rasvjete s led diodama. Projekt se sastoji od pet elementa – energetska obnova zgrade, nadzor građenja, energetski pregled i izrada energetskog certifikata nakon obnove, promidžba i vidljivost, upravljanje projektom i administracija.

Za potrebe provedbe projekta, Grad Bjelovar je osnovao projektni tim koji se sastoji od sedam stručnjaka iz nekoliko Upravnih odjela Grada Bjelovara: voditeljica projekta: Andrea Posarić, struč.spec.oec., Upravni odjel za gospodarstvo – Viši stručni suradnik za poduzetništvo, provedbu programa Europske unije i međunarodnu suradnju – zamjenica koordinatora za EU projekte, Ivan Tkaličanac, dipl.ing.strojarstva, Upravni odjel za gospodarstvo – Viši savjetnik-specijalist za poslove javne nabave, Antonio Dinjar, dipl.oec, Upravni odjel za financije i javne prihode – Viši stručni suradnik za proračun, administrator 1 Željko Roksandić, dipl.ing. elektrotehnike, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora – Viši stručni suradnik za energetiku, administrator 2 Jadranka Matašin, Upravni odjel za društvene djelatnosti – Viši stručni suradnika za društvene djelatnosti, administrator 3 Dragica Kupsjak ing. građevinarstva, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora – Viši stručni suradnik za poslove gradnje i Pero Radoš, Tajništvo – referent informatičar.

Cilj i očekivani rezultati projekta

Cilj projekta je energetska obnova zgrade u kojoj je smješten Dječji vrtić „Bjelovar“. Provedbom projekta planira se postići ušteda potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini i smanjenju emisije CO2 za 77,33% uz povećanje kvalitete boravka predškolske djece u vrtiću, a predviđene su sljedeće mjere energetske obnove:

  1. Građevinske mjere – poboljšanje toplinske zaštite ovojnice, rekonstrukcija krova, toplinska izolacija vanjskog zida i toplinska izolacija stropa prema negrijanom tavanu.
  2. Strojarske i elektrotehničke mjere: ugradnja plinskog kondenzacijskog kotla, ugradnja solarnih toplinskih kolektora, ugradnja termostatskih radijatorskih ventila i zamjena unutarnje rasvjete.

Provedbom projekta ostvarit će se unaprijed određeni pokazatelji za praćenje i potvrdu ostvarenja cilja, prikazani u tablici.

Oznaka Pokazatelj Operativnog programa Konkurentnost i kohezija Polazišna vrijednost Ciljna vrijednost Doprinos
4c11 Prosječna energija potrebna za grijanje/hlađenje u obnovljenoj zgradi javnog sektora – [kWh/m2] 242,33 56,15 186,18
Oznaka Pokazatelj na razini poziva 4c1.2. Polazišna vrijednost Ciljna vrijednost Doprinos
1 Doprinos smanjenju potrošnje energije [kWh/a] 267.706,70 60.677,50 207.029,20
2 Doprinos povećanju korištenja obnovljivih 0 1 1

Vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.770.129,25 kn. Vrijednost odobrenih sredstava iznosi 2.090.993,25 kuna s PDV-om, a prihvatljivi troškovi projekta iznose 3.332.984,98 kuna od čega se 30,00% financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 32,93% iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Razdoblje provedbe projekta

Projekt će se provoditi u trajanju od 18 mjeseci.

Kontakt osoba za više informacija:

Andrea Posarić, struč.spec.oec. Grad Bjelovar
Upravni odjel za gospodarstvo
Viši stručni suradnik za poduzetništvo, provedbu programa Europske unije i međunarodnu suradnju – zamjenica koordinatora za EU projekte

Tel: +38543 622 092
e-mail: aposaric@bjelovar.hr